Regulamin

Poniższy Regulamin, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies określają integralne zasady funkcjonowania Serwisu

I. Informacje Podstawowe
Właścicielem oraz Administratorem Serwisu opiekadla.pl i danych osobowych jest Tadeusz Wyrzykowski prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem ul. Władysława Jagiełły 25/40, 08-110 Siedlce, e-mail: info@opiekadla.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

II. Opis działalności, zakres jej prowadzenia;
Serwis udostępnia powierzchnie w przestrzeni hostingu umożliwiając publikowanie, promowanie na stronach Serwisu oraz przeglądanie Ogłoszeń/Ofert dotyczących Usług opiekuńczych dla dzieci, osób niepełnosprawnych, seniorów, zwierząt oraz mienia umieszczanych przez Użytkownik Serwisu, za które pobierana jest opłata w ramach umieszczania Ofert i Reklam. Pobierane opłaty za przestrzeń dyskową w hostingu ma stanowić środki finansowe do prowadzenia oraz rozwoju tej działalności.

Warunkiem publikowania Ogłoszeń/Ofert tym samym zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem zarwanym również Ogłoszeniodawcą, a Właścicielem Serwisu jest:
a) ukończone 18 lat,
b) posiadanie odpowiednich środków technologicznych tj. łącze internetowego oraz dedykowanych urządzeń teleinformatycznych, jak i oprogramowania do korzystania z zasobów Serwisu,
c) zarejestrowanie na stronie Serwisu Konta/Profilu użytkownika (opcja bezpłatna),
d) opublikowania Ogłoszenia/Oferty przez użytkowania za pomocą formularza znajdującego się na stronie w określonej kategorii – funkcja „Dodaj Ofertę” opcja płatna (cennik znajduje się w zakładce „Plany Cenowe” lub w trakcie dodawania Ogłoszenia/Oferty),
e) możliwość promowania Ogłoszeń/Ofert za pomocą opcji „Kampanie Reklamowe” dostępnej z poziomu „Panelu” użytkownika po zalogowaniu na Konto/Profil (opcja płatna),
f) opcje Serwisu dostępne w zależności od wyboru „Planu Cenowego” dla Ogłoszenia/Oferty po zalogowaniu na Konto/Profil użytkownika lub podczas dodawaniu pierwszorazowo Ogłoszenia/Oferty,
g) funkcji Serwisu obejmują:

1) przeglądanie Serwis – dostępne dla wszystkich Użytkowników w tym wyszukiwanie Ogłoszeń/Ofert innych Użytkowników,

2) zakładanie Konta/Profilu – pkt. II a i b niniejszego Regulaminu, opcja wykorzystuje formularz w którym umieszczane są przez Użytkownika dane; adres e-mail i hasło dostępowe do Profilu/Konta. Opcjonalnie mogą być użyte do rejestracji Social Media (Google, Facebook),

­ 3) Logowanie opcja dla użytkowników posiadających Konto/Profil użytkownika w Serwisie – wykorzystuje adres e-mail i hasło dostępowe do Konta/Profilu. Opcjonalnie mogą być użyte do logowania Social Media (Google, Facebook),

 4) „Panel” użytkownika – opcja bezpłatna, umożliwiająca dostęp do funkcji Serwisu oraz przeglądania statystyk związanych z prowadzeniem działań przez Użytkownika w Serwisie,

 5) publikowanie Ogłoszeń/Ofert – pkt. II a, b, c niniejszego Regulaminu,

 6) promowanie za pomocą funkcji „Promocje” Ogłoszeń/Ofert – opcja bezpłatna,

 7) promowanie Ogłoszeń/Ofert za pomocą funkcji  „Wydarzenia” – opcja bezpłatna,
­ system rezerwacji,

 8) funkcja „Rezerwacje” dostępna dla opublikowanego Ogłoszenia/Oferty – opcja bezpłatna, umożliwia dokonywanie rezerwacji Usług udzielanych przez Ogłoszeniodawcę w określonych przedziałach czasowych,

 9)­ promowanie Ogłoszeń/Ofert za pomocą funkcji „Kupony” – opcja bezpłatna,

10)­ funkcja „Usługi” umożliwia,  prezentowanie szerszego zakresu udzielanych usług przez Ogłoszeniodawcę dodawana do opublikowanego Ogłoszenia/Oferty – opcja bezpłatna, 

11) ­ „Oferty” funkcja w Panelu użytkownika prezentująca listę opublikowanych Ogłoszeń/Ofert przez Użytkownika oraz ich bieżący status,

12) funkcja „Skrzynka Odbiorcza” – wewnętrzny system przesyłania wiadomości pomiędzy Użytkownikami przeglądającymi treści Ogłoszeń/Ofert, a autorem Ogłoszenia/Oferty. Wiadomości nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązujący, prawem. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialność za treści zamieszczane w tej opcji przez Użytkowników Serwisu,

13)­ funkcja „Faktury” – funkcja dostępna dla użytkowników dodających Ogłoszenie/Ofertę, jak również korzystających z funkcji promocyjnej „Kampanie Reklamowe i dla nich dedykowana opcja faktur” za promowane Ogłoszenia/Oferty,

14)  funkcja „Ulubione” – opcja bezpłatna dostępna dla użytkowników posiadających w Serwisie zarejestrowane Konto/Profil,

15) „Pakiety” – opcja bezpłatna podglądu procesowanych Ogłoszeń/Ofert pakietowych – płatnych wykorzystanych przez Użytkownika według planów cenowych,

16)  funkcja „Kampanie Reklamowe” – płatna opcja dostępna przy aktywnym Ogłoszeniu/Ofercie opublikowanej na stronie Serwisu przez Użytkownika,

17) ­ funkcja „Opinie” – opcja bezpłatna dostępna dla wszystkich zalogowanych Użytkowników Serwisu. Warunkiem skorzystania jest wypełnienia formularzu Opinii z możliwością dodania komentarza oraz zamieszczenia zdjęcia. Opinie wystawiane dla Ogłoszeń/Ofert jak i dla ich autorów muszą być uczciwe, rzetelne, odzwierciedlający faktyczny stan. Nie mogą świadomie szkodzić, lub wpływać na opinie innych. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści zamieszczanych opinii i komentarzy, jak również odpowiedzi autorów Ogłoszenia/Oferty lub Użytkownika posiadającego Konto/Profil w Serwisie. W przypadku sytuacji spornych zastrzega sobie prawo udostępnienia treści organom ścigania lub innym instytucjom stojących na straży prawa,

18)  „Mój Profil” – funkcja dostępna dla osób zarejestrowanych w Serwisie. Umożliwiająca wprowadzanie, aktualizacje i udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza na stronie Serwisu przez Użytkowników posiadających Konto/Profil – opcja bezpłatna,

19)  „Kontakt” – funkcja bezpłatna dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy wszystkimi Użytkownikami, a użytkownikiem publikującym na stronie Serwisu Ogłoszenie/Ofertę.

III. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu i Użytkowników;
a) właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań do ciągłego dostępu do Serwisu oraz właściwego jego działania,
b) w przypadku usterek technicznych Właściciela Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu, aż do momentu ich usunięcia,
c) w przypadku wystąpienia takich przerw Właściciela Serwisu nie udziela rekompensaty, nie wypłaca odszkodowań oraz zmiany w czasie trwania publikacji Ogłoszeń/Ofert lub Kampanii Reklamowej i innych funkcji promujących Ogłoszenie/Ofertę umieszczonych przez Użytkowników,
d) Użytkownicy Serwisu w sposób zgodny z prawem korzystają z Serwisu. Nie mogą publikować treści nie zgodnych z obowiązującym z prawem. W żaden sposób nie mogą wpływać i szkodzić Właścicielowi Serwisu, jak i innym Użytkownikom Serwisu. W przeciwnym razie Właściciel Serwisu będzie usuwał treści, które łamią prawo, a Użytkownika blokował.
e) Użytkownicy mają prawo wnieść swoje sugestie, zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu,
f) Właściciel Serwisu w żaden sposób nie jest stroną sporu pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
g) Właściciel Serwisu ma prawo usunąć opinię lub komentarz pozostawiony przez Użytkownika względem Ogłoszenia/Oferty lub wystawionego pod adresem konkretnego Użytkownika; jeśli został wystawiony przez pomyłkę, jeśli nie jest zgodny z stanem faktycznym (musi być to udokumentowane przez strony sporu). Zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za taką czynność,

IV. Informacje, kiedy dochodzi do zawarcia oraz wygaśnięcia Umowy pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem;
a) zawarcie Umowy pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem następuje z chwilą rejestracji Konta/Profilu w Serwisie, dodania Opinii, Komentarza lub dodania Ogłoszenia/Oferty na stronę Serwisu z wykorzystaniem Bramki Płatniczej wykorzystywanej przez Serwis,
b) Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta/Profilu przez Użytkownika,
c) Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta/Profilu przez Właściciela Serwisu ze względu na naruszenia niniejszego Regulaminu (z tą chwilą Użytkownik traci prawo do wszelkich roszczeń i zwrotów względem Wściela Serwisu, zwrotów środków za opublikowane Ogłoszenia/Oferty lub opłacone Kampanie Reklamowe,
d) Umowa wygasa z chwilą braku aktywnych Ogłoszeń/Ofert Użytkowników przez okres dłuższy niż 30 dni. Konto/Profil z wszystkimi powiązanymi funkcjami oraz Ogłoszenia/Oferty mogą zostać usunięte przez Administratora/Właściciela. Użytkownik nie ma prawa wnieść sprzeciwu, roszczeń oraz odszkodowań od Właściciela Serwisu.
e) w przypadku sytuacji wątpliwych i spornych wskazany jest kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego z Wścielam Serwisu.

V. Dostępne metod płatności;
Serwis korzysta z bramki płatności udostępnianej przez Blue Media. Wszelkie sprawy związane z płatnościami proszę kierować bezpośrednio do AutoPay.

VI. Dostępne formy publikowania Ogłoszeń/Ofert oraz Kampanii Reklamowych oraz innych funkcji Serwisu;
a) publikowanie Ogłoszeń/Ofert oraz Kampanii Reklamowych odbywa się poprzez wypełnienia odpowiedniego formularza znajdującego na stronie Serwisu, a następnie dokonania płatności z wykorzystaniem bramki płatności dostępnej w Serwisie,
b) publikowanie pozostałych funkcji Serwisu, a zarazem widocznych dla Użytkowników Serwisu przeglądających oferty w Serwisie odbywa się za pośrednictwem dodanego Ogłoszenia/Oferty. Widoczność dodatkowych funkcji występuje w przypadku aktywnego (opłaconego) Ogłoszenia/Oferty. Nie aktywne (nie opłacone) Ogłoszenie/Oferta umożliwia podgląd dodatkowych funkcji Serwisu tylko dla autora dodanego Ogłoszenia/Oferty – nie jest widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.

VII. Termin w jakim Użytkownik może odstąpić od umowy;
a) zgodnie z przepisami – 14 dni od daty zawarcia Umowy,
b) odstąpienie od Umowy Użytkownika, jak i Właściciela Serwisu może nastąpić poprzez wysłanie na podany adres lub adres e-mail stosownej informacji zawierającej w treści wiadomości,
c) odstąpienie od Umowy następuje również jeśli wystąpią przesłanki wymienione w punkcie IV podpunkt b, c, d, e niniejszego Regulaminu,
d) w każdej z wyżej wymienionej sytuacji prawo do zwrotu dokonanych opłat nie przysługuje, jak i rekompensat czy odszkodowań. Ma to również zastosowanie do punktu III niniejszego Regulamin.

VIII. Procedury reklamacyjnej;
a) każdy użytkownik może wnieść reklamacje za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu,
b) właściciel Serwisu zastrzega sobie 30 dnia na odpowiedź, w uzasadnionych przypadkach może ten termin być przedłużony,
c) warunkiem odpowiedzi na reklamację udzielaną wyłącznie e-mailem jest aktywny i dostępny adres e-mail,
d) błędnie podane adresy e-mail i odrzucone wiadomości przez serwer nie będą ponownie rozpatrywane. A Właściciel Serwisu uznaję reklamację za zamkniętą.

IX. Opis wymogów technicznych, jakie musi spełnić Użytkownik, żeby móc skorzystać z oferty Serwisu.
Użytkownicy, którzy chcą aktywnie i czynnie korzystać Serwisu muszą posiadać odpowiednie środki techniczne;
a) odpowiednio szybkie łącze internetowe,
b) urządzenie do przeglądania Serwisu oraz publikowania treści na stronie Serwisu (telefon, tablet, komputer),
c) oprogramowanie do przeglądania Serwisu oraz zamieszczania na nim Ogłoszeń/Ofert oraz pozostałych funkcjonalności Serwisu,

X. Właściciel Serwisu może prowadzić Usługi ramkowe, osób trzecich, innych stron lub podmiotów korzystających powierzchni Serwisu. Treści takie mogą pojawić się na stronie z Ogłoszeniami/Ofertami Użytkownika. Użytkownik nie może wnieść sprzeciwu wobec takich działań.

XI. Newsletter oraz wysyłka z treściami marketingowych Wściela Serwisu oraz osób i firm trzecich;
a) Właściciel zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dla firm oraz instytucji trzecich jedynie w calu zapewniania świadczenia Usług zwianych z prowadzeniem Serwisu,
b) na własne potrzeby zastrzega sobie prawo wysyłania wiadomości reklamowych oraz prowadzonych akcji promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz innych powiązanych biznesowo przedsięwzięć prowadzonych na własny rachunek,
c) Właściciel zastrzega sobie prawo skorzystania z danych Użytkowników do realizacji założeń wymienionych w punkcie XI podpunkt a i b niniejszego Regulaminu.

XII. Wszelkie wątpliwości, sugestie oraz zgłoszenia będą rozstrzygane indywidualnie. Zachęcam do skorzystania z kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników lub niewłaściwego korzystania z Serwisu. Również w przypadku braku możliwości realizowania Usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu odstępuje od wszelkich roszczeń, odszkodowań związanych z użytkowaniem Serwisu od Wściela Serwisu.

Data publikacji niniejszego Regulaminu 31.12.2023 r.